วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ประวัติมัสยิดชีอารุดดีน(บ้านสระบัว สุเหร่าสูง)

  ตั้งอยู่ เลขที่  20 หมู่ที่ 6 บ้านสระบัว ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
       พี่น้องมุสลิม มุสลิมะฮ์ ในหมู่บ้านสระบัวได้อาศัยตั้งถิ่นฐาน ทำมาหากินกันอยู่ในกัมปงสระบัวเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว เป็นชุมชนมุสลิมที่ประกอบอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่ มีบางครอบครัวทำสวนมะพร้าว ,ทำนา ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ อพยพ มาจากปัตตานี และ มาเลเซีย มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี้
 คณะกรรมการมัสยิดชีอารุดดีน ( เดิมชื่อว่า มัสยิด หัวบัว หรือ อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า สุเหร่าสูง ) และสัปปุรุษในบ้านสระบัวได้ประชุมตกลงกันว่า จะจัดสร้างมัสยิดหลังใหม่ที่เห็นอยู่นี้ แทนหลังเก่าที่ชำรุดผุผัง อิหม่ามและคณะกรรมการบริหารมัสยิด กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ที่เข้าไปทำพิธีละหมาด หรือเข้าไปทำอีบาดะฮ์อื่นๆในมัสยิด เมื่อ พ.ศ. 2525 ชึ่งในคณะนั้นมี ท่านอุสมาน หน้าหู เป็นอีหม่ามประจำมัสยิด
     แต่ก่อนหน้านี้มัสยิดในกัมปงสระบัวนี้ ถูกสร้างขึ้นมา 2 หลังแล้ว หลังแรก ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศใต้ของมัสยิดหลังปัจจุบัน ประมาณ 500 เมตร อยู่ฝั่งตะวันตกของถนนใหญ่เช่นเดียวกัน ถูกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2450  โดยมีท่าน เสระ สุระ เป็นอิหม่าม  ส่วนหลังที่สอง ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่มัสยิดที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น ครึ่งไม้ ครึ่งซิเมนต์ มีประตูทางขึ้นมัสยิดได้สามด้าน ยกเว้นทางทิศตะวันตก ที่มีหน้าต่าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของมิมบัร  ถูกสร้างขึ้นราวประมาณ พ.ศ. 2474  โดยมีท่านอาหมาด ยีดาหมาน เป็นอีหม่ามประจำมัสยิด  และทางทิศเหนือติดกับอาคารมัสยิด เป็นกุโบร์สุสานฝังศพของมุสลิม  ( เดิมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้อง รูปทรงสูงมาก เป็นที่มาของคำว่า สุเหร่าสูง ต่อมาก็ได้สร้างชั้นล้างด้วยซิเมนต์ เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนหนังสือของเด็กๆ ลูกหลานมุสลิมในกัมปงสระบัน ปัจจุบันมัสยิดชีอารุดดีน( หัวบัว ) หรือ สุเหร่าสูง มีพื้นที่มีคณะกรรมการบริหารมัสยิด 15ท่าน โดยมี นายสติ ปันตะ(อีหม่าม)นายอิ่มร่อน โต๊ะตาเหยะ(คอเต็บ) นายมังสุรี ปันตะ(บิลัน)นายปราโมทย์ มะหมัด(เลขาฯ) นายเฟาซี วงค์ภักดี (วิชาการ) นายทรงยศ  อุเด็น(เหรัญญิก) นายดิเรก สร้อยวารี(ทะเบียน) นายดลเลาะห์ โต๊ะเตบ(ประชาสัมพันธ์) นายเลาะฮ์ เสนหมาด(ปฏิคม) นายมนัส โต๊ะสาร(ประสานงาน) นายเผน โต๊ะหมาด(อาคารสถานที่) นายปราโมทย์ ยีหะหมัด(วิชาการ) นายสุไลหมาน รัญจวน(ประชาสัมพันธ์) นายดลเลาะห์ อุมา(ปฏิคม) นายสุไลหมาน หวันโส้(ปฏิคม) มีสัปปุรุษ 600 กว่าหลังคาเรือน และยังมี มูซอลลา ( บาลาย ) อีก 7 หลัง ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติละหมาดญามาอะฮ์ และอีบาดะฮ์อื่นๆ ของมุสลิมีน,มุสลิมะฮ์ ในกัมปงสระบัว และยังเป็นสถานที่ อบรมหลักคำสอนอิสลามแก่ลูกหลานมุสลิมและบุคคลทั่วไป เป็นสถานที่พบปะขุมนุมของคนในกัมปงและยัง เป็นจุดแวะพัก เพื่อปฏิบัติละหมาดของผู้ที่เดินทาง เพราะตั้งอยู่ริมถนนเอเชีย และทิศตะวันออกเป็นติดกับทะเลอ่าวไทย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น